logo foodproject
365 Days Order & Delivery

ร่วมงานกับเรา

กรุณาเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

ผู้จัดการแผนกบัญชี 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการและวางระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลงานบัญชีทั่วไป(GL) และสินทรัพย์(Asset)
 • จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
 • ปิดงบการเงิน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี ระดับตำแหน่งผู้จัดการ หัวหน้างาน อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีทักษะการสอนงานทีมงาน
 • มีความรับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • หากสามารถใช้โปรแกรมบัญชี M3 / Sap / Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing Officer - Fluent in English 3 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนงานด้านการตลาดของกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อสร้าง Brand Awareness, Brand Image ให้กับบริษัท และกลุ่มลูกค้า
 • ร่วมดำเนินกิจกรรมการตลาดนอกสถานที่ ออกบูธ จัดงาน Event
 • บริหารงบประมาณด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับทีมขาย ในการพัฒนายอดขาย ของกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นได้ดีเยี่ยม (N2-N3)
 • สามารถเป็นตัวแทนในการ present สินค้าด้วยภาษาอังกฤษได้
 • เดินทางต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า 5 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจรับและจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ
 • ขับรถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • บำรุงรักษารถจัดส่ง ที่อยู่ในความดูแล รายวัน
 • งานกิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ขับรถจัดส่งอาหารอย่างน้อย 3 ปี
 • คุ้นเคยเส้นทาง และ/หรือ การใช้ GPS
 • มีใบขับขี่ หากมี ท2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ใจเย็น ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • รู้จักเส้นทางในกทม.และพื้นที่โซนภาคใต้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีภูมิลำเนา ที่อยู่ หรืออาศัยในพื้นที่สาขาปฎิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานผ่านเว็บ

สมัครงานผ่าน อีเมล

สอบถามเพิ่มเติมทาง LINE

สมัครงาน

สนใจร่วมงานกับเราในตำแหน่งอื่น สามารถฝากประวัติได้ที่นี่
(รองรับ .pdf .docx ไม่เกิน 5 MB)

หน้าแรก

ธุรกิจร้านค้า

ติดต่อ

เมนู

×
กลับ