02 770 8888 365 DaysOrder & Delivery

logo

นโยบายคุณภาพ

 

สินค้าต่าง ๆ ของ บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด คัดสรรมานั้น ได้ผ่านการทดสอบและควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่แหล่งวัตถุจนกระทั่งส่งถือมือผู้บริโภค สินค้าจึงมีความสด สะอาดและปลอดภัย ได้คุณภาพ จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น ปลาแซลมอนของบริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นแอตแลนติกแซลมอนที่คุณภาพดีที่สุด เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงในกระชังกลางทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และมีการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวด จึงได้ปลาแซลมอนที่มีเนื้อคุณภาพดีกว่าแหล่งอื่น โดยทุก ๆ สัปดาห์ ในส่วนของอาหารทะเลสดได้มีลำเลียงส่งตรงสู่ประเทศไทยทางอากาศ จากนั้นได้มีการแยกและส่งสินค้าถึงลูกค้าทันที และสำหรับอาหารทะเลแช่แข็งจะถูกลำเลียงส่งด้วยคอนเทนเนอร์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิในต่ำกว่า -25  ํC จากนั้นจะถูกจัดเก็บในห้องเย็นขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO ,  GMP และ HACCP และเก็บสินค้าในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า – 25  ํC ทำให้สามารถรักษาความใหม่ สด คงคุณภาพดีคล้ายสินค้าสดอยู่ตลอดเวลา

 

นอกเหนือจากการเก็บสินค้าที่คลังใหญ่แล้ว บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ยังจัดให้มีห้องเย็นเก็บสินค้าภายในบริษัทฯ ด้วย เพื่อรองรับความต้องการในการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละวันอย่างเพียงพอและรวดเร็ว ทั้งนี้ห้องเย็นของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบ GMP และ HACCP ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีการควบคุมและตรวจสอบระบบทำความเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุณหภูมิของห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ และมีเจ้าหน้าที่บริการจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็นอยู่เป็นประจำ จึงมั่นใจว่าสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในห้องเย็นนั้น มีความสด ใหม่ และคงคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้วทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีคลังสำหรับเก็บสินค้าแห้ง โดยคลังดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ปิดและค่อนข้างทึบแสง เพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์พาหะและแมลงต่าง ๆ และยังสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าแห้งไม่ให้เสื่อมหรือเสียเร็วอันเนื่องจากการสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่คิดค้น พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพของทางบริษัทฯ เอง อาทิ  ไข่ม้วน, น้ำส้มซูชิปรุงรสตราชิมันโตะ ฯลฯ ซึ่งจะมีการควบคุมตั้งแต่ การตรวจรับวัตถุดิบ การผลิตสินค้า การตรวจสอบสินค้าโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพ และการจัดเก็บสินค้าในสภาวะที่เหมาะสมก่อนจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า รวมไปถึงการส่งสินค้าต่าง ๆ ตรวจวิเคราะห์กับหน่วยงานภายนอกที่มีมาตรฐานการตรวจสอบ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ลูกค้าได้รับนั้น มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP และ HACCP แน่นอน

 

บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ยังให้ความสำคัญการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุมตั้งแต่กระบวนการลำเลียงสินค้าไปยังรถขนส่งอย่างระมัดระวัง การจัดส่งสินค้าที่เน้นความถูกต้อง รวดเร็วและตรงเวลา ซึ่งรถขนส่งของทางบริษัทนั้นมีระบบห้องเย็นเคลื่อนที่ มีการควบคุมอุณหภูมิของรถขนส่งให้ได้ตรงตามมาตรฐาน และมีการตรวจเช็คอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะทางขนส่ง เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่สดและสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนั้น บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ได้ทำการคัดเลือกบริษัทขนส่งภายนอกที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ เพื่อที่จะจัดส่งสินค้าต่าง ๆ ให้ถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์และไม่สูญหาย

 

ทุก ๆ เช้าผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพจากบริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ จะถูกจัดส่งถึงผู้บริโภคและผู้ค้าธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร โมเดิร์นเทรดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้ค้าส่งทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการจัดการระบบสุขลักษณะที่ดี รับรองด้วยสัญลักษณ์ HACCP และ GMP อันเป็นมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

 

บริษัทฟู้ดโปรเจ็คฯ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้ยั่งยืน เคียงคู่ลูกค้าและสังคมไทยตลอดไปให้สมดังกับปณิธานของบริษัทที่ว่า Food Project Foodservice Solution

 

 

Follow us on

 

Facebook

 

Twitter

 

Google Plus

 

Line Official