วัตถุดิบอาหารทะเล-ซีฟู้ด

อาหารทะเล

เนื้อปลาทูน่าเกรดซาซิมิ AA

Size : In vacuum pack, 350 g. up / pc. ,5 kgs./Ctn.

ราวท้องปลาทูน่า

Size : 100-300 g./pc ,1 kg./pack x 10 kgs./Ctn.

ปลาฮาลิบัท

Size : 2-3 kg./pc. 26 kg/ ctn.

เนื้อปลาฮาลิบัท

Size : 650-1100 g./pc. 10 Pcs/ctn.