วัตถุดิบอาหารทะเล-ซีฟู้ด

อาหารทะเล

แก้มปลาบุรี

Size : 156-216g./pc, 5 kgs/carton

ปลาฮามาจิ

Size : 3-6 kg./pc., 1 pc./ctn., Japan Origin

ปลาฮามาจิแล่

Size : about 1.1-2.5 kg/pc, about 10 kgs/ctn.

ปลาซันมะ

Size : 80-95 pcs. / Approx 9.0 kg. Carton (100-165 g./pc.)

ปลาซาบะแช่แข็ง

Size : 300-500 g./pc. 20 kgs/ctn. (NORWAY)

ปลาซาบะญี่ปุ่น

Size : 300-500 g./pc. 15 kg/ctn.

ปลาอาจิแดดเดียว

Size : 160-200g/pc., 2 pieces.pack, 20 packs/ctn.x2/bdl.

ปลาชิมะฮอกเกะแดดเดียว

Size : 280-330g/pc. 2 pieces.pack, 20 packs/ctn.x2/bdl.

ปลาชิมะฮอกเกะแล่

Size : Skin on, 30-35 pcs./ 5 kg carton

ปลาไข่

Size : 56-60 pcs./kg. 7 kg ctn.

ปลาไข่ ขนาด 3L

Size : Size 3L, 20g./pc,5 pcs/tray x 5 tray/Pack x 12/Ctn.

ปลาอายุ

Size : abt. 70g./pc., 13 pcs/kg., 1 kg x 10/ctn.