วัตถุดิบอาหารทะเล-ซีฟู้ด

อาหารทะเล

ฮอตมาลิเนตแซลมอน

Size : 180-230 g./pc, 50 packs/carton

ปลาหิมะ

Size : 2-4 kgs. Per piece, approx. 28 kgs./ctn.

ปลาหิมะตัดสเต็ก

Size : ตัดหนา 1 นิ้ว/ชิ้น , 1 KG/PACK

ปลากระบอกจีน

Size : 500-600 g/pc., 10 kg/ctn.

ปลาจินดาระ

Size : 5-7 lb. per piece, approx. 20 kg/ctn.